Tuấn, . V. A. ., N. T. H. . Giang, và Đặng T. N. . Dung. “Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ LP-PLA2, APO A-I, APO B, tỷ số APO B/APO A-I huyết Thanh Trong bệnh động mạch vành”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 194-02, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.149.