Anh, N. N. ., P. T. . Duy, và P. H. Nhung. “10. Xác định hiệu Quả kháng khuẩn của ceftolozane/Tazobactam với các chủng Pseudomonas Aeruginosa tại Bệnh viện Bạch Mai”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 168, số p.h 7, Tháng Tám 2023, tr 86-93, doi:10.52852/tcncyh.v168i7.1731.