Hằng , L. M. ., T. M. . Sơn, T. H. . . Thịnh, P. T. . Minh, Đinh V. . Hà, K. T. . Hương, và M. T. G. . Thanh. “Đặc điểm bệnh răng miệng ở Trẻ mắc hội chứng thận Hư Tiên phát tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 142, số p.h 6, Tháng Sáu 2021, tr 53-61, doi:10.52852/tcncyh.v142i6.174.