Phương, Đào V., P. T. Linh, M. D. Tôn, N. A. Tuấn, và P. Q. Thọ. “4. Một số yếu tố Liên Quan đến chuyển dạng chảy máu ở bệnh nhân lấy huyết khối hệ tuần hoàn não trước”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 170, số p.h 9, Tháng Mười 2023, tr 27-36, doi:10.52852/tcncyh.v170i9.1867.