Đức, H. T., P. T. Thuỳ, và N. T. N. Hân. “8. Kết Quả kiểm soát đường huyết bằng Insulin truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân đột quỵ não nặng”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 170, số p.h 9, Tháng Mười 2023, tr 66-75, doi:10.52852/tcncyh.v170i9.1886.