Xoan, N. T., N. V. Ngàn, N. H. Thịnh, Q. T. B. Thìn, N. D. Trinh, và N. X. Hiền. “19. Xoắn lách lạc chỗ: Nguyên nhân đau bụng hiếm gặpXoắn lách lạc chỗ: Nguyên nhân đau bụng hiếm gặp”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 170, số p.h 9, Tháng Mười 2023, tr 173-8, doi:10.52852/tcncyh.v170i9.1927.