Tuyết, T. T., V. N. Hiếu, và T. M. Châu. “25. Mức độ nhạy cảm kháng Sinh Và mối Liên Quan với một số yếu tố độc lực của các chủng Helicobacter Pylori phân lập tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 2019 - 2023”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 170, số p.h 9, Tháng Mười 2023, tr 228-3, doi:10.52852/tcncyh.v170i9.1940.