Sơn, T. Q., và T. H. Học. “39. Phẫu thuật nâng rãnh Liên mông khâu vết mổ lệch đường giữa điều trị bệnh Lý Nang lông cùng cụt: Loạt Ca lâm sàng Và điểm lại Y văn”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 170, số p.h 9, Tháng Mười 2023, tr 354-63, doi:10.52852/tcncyh.v170i9.1944.