Linh, Đỗ M., B. N. Lan, và N. T. T. Hồng. “28. Tình trạng Dinh dưỡng Và một số yếu tố Liên Quan của bệnh Nhi Ung Thư dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 170, số p.h 9, Tháng Mười 2023, tr 254-60, doi:10.52852/tcncyh.v170i9.1967.