Giang, Đặng T. K. ., V. C. . Dũng, N. T. Q. . Trang, B. T. . Xuân, B. T. . Hương, N. T. . Kiều Anh, Đỗ T. . Mơ, N. T. T. . Hương, C. T. . Thủy, và N. N. . Khánh. “16. Nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng Và xét nghiệm của bệnh Nhi mắc hội chứng Cushing ngoại Sinh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 174, số p.h 1, Tháng Hai 2024, tr 135-41, doi:10.52852/tcncyh.v174i1.2172.