Sơn, T. Q., H. X. . Minh, và T. H. . Học. “17. Kết Quả cắt Gan điều trị bệnh sỏi Gan: Hồi cứu 45 Ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 174, số p.h 1, Tháng Hai 2024, tr 142-51, doi:10.52852/tcncyh.v174i1.2189.