Lê , Đinh T. H., P. T. . Anh, N. H. Công, N. T. H. . Nhung, C. T. T. Hà, và Đỗ D. Anh. “Khảo sát mối Liên Quan giữa độ dày bánh Rau với tuổi Thai Và các chỉ số Sinh học Trên Siêu âm của Thai tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh năm 2019- 2020”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 142, số p.h 6, Tháng Sáu 2021, tr 86-92, doi:10.52852/tcncyh.v142i6.228.