Quỳnh, Đào T. ., T. V. . Quý, N. T. . Hường, L. V. . Mạnh, và C. T. T. . Hoa. “10. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Và căn Nguyên Vi khuẩn gây Viêm phổi thùy ở Trẻ Em tại Khoa Nội Nhi tổng hợp, Bệnh viện E”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 176, số p.h 3, Tháng Năm 2024, tr 80-88, doi:10.52852/tcncyh.v176i3.2282.