Quân, D. V. ., và B. T. . Thảo. “24. Thực trạng Stress Và một số yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân Tim mạch tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 176, số p.h 3, Tháng Năm 2024, tr 206-12, doi:10.52852/tcncyh.v176i3.2296.