Quân, P. T. ., L. T. T. . Xuân, N. T. . Thảo, P. T. M. . Hương, T. T. K. . Nhung, và L. T. T. Hà. “Chất lượng số liệu Trên Hệ thống quản Lý thông Tin Tiêm chủng quốc Gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 144, số p.h 8, Tháng Tám 2021, tr 322-8, doi:10.52852/tcncyh.v144i8.448.