Duy, K. V. ., L. Q. . Chung, và K. T. B. . Phượng. “Tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi Than ở người Lao động tại một Công Ty Khai thác Than hầm lò, năm 2020 ”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 144, số p.h 8, Tháng Tám 2021, tr 350-6, doi:10.52852/tcncyh.v144i8.456.