Duy, K. V. ., N. T. . Quỳnh, N. T. . Thảo, và P. M. . Hương. “Thực trạng sức khỏe của người Lao động làm nghề mộc Xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội, năm 2020”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 144, số p.h 8, Tháng Tám 2021, tr 425-32, doi:10.52852/tcncyh.v144i8.457.