Quỳnh, B. T. N. ., N. H. . Bằng, H. T. . Thu, N. V. . Thảnh, và D. Q. . Chính. “Tạo Thư viện chứng dương Cho xét nghiệm Sinh học phân tử chẩn đoán bệnh Beta Thalassemia”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 151, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 9-17, doi:10.52852/tcncyh.v151i3.641.