Nữ, N. T. ., P. L. A. . Tuấn, T. V. . Khánh, và T. H. . Thịnh. “Xác định đột biến Gen LRRK2 ở bệnh nhân Parkinson”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 151, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 18-25, doi:10.52852/tcncyh.v151i3.665.