Nguyện, L. T. T. ., T. N. . Đăng, N. T. Viên, và B. T. T. . Hà. “23. Kiệt sức nghề nghiệp ở điều dưỡng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh Và yếu tố Liên Quan”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 155, số p.h 7, Tháng Sáu 2022, tr 177-86, doi:10.52852/tcncyh.v155i7.897.