Thịnh, T. H. ., N. T. . Thảo, và T. V. . Khánh. “2. Phát hiện đột biến Gen G6PD ở bệnh nhân dân tộc Thái thiếu hụt Enzyme Glucose-6-Phosphatase Dehydrogenase”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 155, số p.h 7, Tháng Sáu 2022, tr 8-13, doi:10.52852/tcncyh.v155i7.946.