Đức, P. H., Đỗ T. . Giang, N. K. Sơn, Đoàn T. Giang, và L. M. Tuấn. “5. Biểu hiện tổn thương phổi Trên cắt lớp Vi tính ở những bệnh nhân nhiễm Covid-19 Giai đoạn sớm Theo nhóm tuổi”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 156, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 35-42, doi:10.52852/tcncyh.v156i8.951.