Hinh, V. T. ., và N. V. . Liệu. “6. Rối loạn thần Kinh tự chủ ở bệnh nhân Parkinson dựa Theo Thang điểm Scopa - Aut”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 156, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 43-50, doi:10.52852/tcncyh.v156i8.955.