Anh, N. V., L. H. Phương, và N. T. Q. . Lan. “9. Hiệu Quả phát âm Sau phẫu thuật tạo hình thành hầu ở bệnh nhân Khe hở vòm miệng Có thiểu năng vòm-hầu”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 156, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 67-73, doi:10.52852/tcncyh.v156i8.985.