An, N. H., V. Đăng Lưu, và M. D. Tôn. “11. So sánh kết Quả của Ba kỹ thuật lấy huyết khối lần đầu Cho tắc mạch lớn tuần hoàn trước”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 156, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 84-93, doi:10.52852/tcncyh.v156i8.995.