Bình, N. T., P. D. Hiền, N. P. A. Hoa, T. M. Điển, H. T. Khang, N. B. Ngọc, H. T. Phương, L. Đức Minh, Đặng T. . Hà, L. T. Nghiêm, và N. T. . Duyên. “3. Đặc điểm khối Tế bào gốc phân lập từ tủy xương tự thân hỗ trợ điều trị bệnh Teo đường mật bẩm Sinh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 156, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 20-27, doi:10.52852/tcncyh.v156i8.997.