Hằng, N. T. ., N. D. . Hùng, và N. D. Huề. “12. Trượt thân đốt sống thắt lưng Do thoái hóa mất vững: Vai Trò của cộng hưởng từ”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 156, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 94-101, doi:10.52852/tcncyh.v156i8.998.