Hoa, Ngô Quỳnh. “22. Hiệu Quả cải thiện Thang điểm Blatt - Kupperman Và triệu chứng Y học cổ truyền của lưỡng địa Thang Trên bệnh nhân Rong Kinh Giai đoạn tiền mãn Kinh thể âm Hư huyết nhiệt”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 158, no. 10 (Tháng Mười 11, 2022): 178-186. Truy cập Tháng Giêng 26, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1068.