Nga, Nguyễn Thị Quỳnh, Đào Thị Thanh Sơn, Vương Thị Huyền Trang, Phạm Thảo Nguyên, và Lê Tuấn Anh. “37. Báo cáo Ca bệnh: Hội chứng chèn ép Khoang ở Trẻ Sơ Sinh”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 156, no. 8 (Tháng Tám 31, 2022): 311-316. Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1080.