Trang, Lê Thị Quỳnh, Bùi Thị Hương Thảo, Đỗ Giang Phúc, và Hoàng Bùi Hải. “11. Giá trị của Thang điểm Hestia Và SPESI Trong Tiên lượng tử Vong 30 ngày ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 69-76. Truy cập Tháng Ba 5, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1094.