Tú, Nguyễn Thị Cẩm, và Dương Minh Tâm. “14. Một số yếu tố Liên Quan đến rối loạn nhận thức ở người bệnh rối loạn phân liệt cảm Xúc”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 97-103. Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1120.