Tư, Nguyễn Bá, Vũ Hoàng Phương, và Vũ Ngọc Tú. “19. Sự Phù hợp các chỉ số huyết động của phương pháp đo điện học Và hòa loãng nhiệt Sau phẫu thuật Tim hở”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 137-144. Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1122.