Nga, Nguyễn Thị Quỳnh, Đào Thị Hiền, Phạm Thảo Nguyên, Lê Thị Hà, và Nguyễn Thúy Hà. “23. Bước đầu đánh Giá hiệu Quả của phương pháp lọc máu Liên tục tại Trung tâm Sơ Sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 175-181. Truy cập Tháng Ba 5, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1129.