Tuyet, Phuong Anh, Nguyen Thi Thu Huyen, Pham Ngoc Long, Pham Thi Ngoc Bich, và Tran Khanh Toan. “7. ADL/IADL Limitations and Related Factors in Older Adults in 3 Northern Provinces Vietnam”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 166, no. 5E12 (Tháng Năm 18, 2023): 50-60. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1130.