Ân, Trương Thiện, Phạm Ngọc Hoa, và Hồ Phạm Thục Lan. “18. Hội chứng chuyển hóa Và độ nặng thoái hóa khớp gối Theo Giai đoạn X-Quang ở người Trên 40 tuổi”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 127-136. Truy cập Tháng Ba 5, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1131.