An, Nguyen Huu, Vu Dang Luu, Tran Anh Tuan, Nguyen Quang Anh, Le Hoang Kien, Nguyen Tat Thien, và Nguyen Thu Trang. “8. Woven EndoBridge System for Wide-Necked Bifurcation Aneurysms Treatment: Preliminary Results of the First Center in Southeast Asia”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 166, no. 5E12 (Tháng Năm 18, 2023): 61-70. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1140.