Thủy, Trịnh Thị, và Nguyễn Thị Thúy Hồng. “16. Tình trạng Dinh dưỡng Và thiếu Vi chất Dinh dưỡng ở Trẻ mắc hội chứng ruột ngắn”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 113-120. Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1152.