Uyên, Lại Thị Tố, và Trần Huy Thịnh. “3. Nồng độ Procalcitonin Và C-Reactive Protein huyết tương ở đợt cấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 18-25. Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1155.