Nhi, Thân Thị Dung, và Phạm Hồng Nhung. “4. Phân bố của các chủng Klebsiella Pneumoniae Theo Giá trị nồng độ ức Chế tối thiểu của Amikacin ”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 26-32. Truy cập Tháng Ba 5, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1157.