Thảo, Nguyễn Thu, và Nguyễn Văn Liệu. “26. Đặc điểm lâm sàng động Kinh ở người bệnh Có Teo hồi hải Mã Trên cộng hưởng từ thường Quy ở Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 198-205. Truy cập Tháng Ba 5, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1169.