Trang, Đỗ Thị Đài, và Nguyễn Hoài Thương. “39. Sốt kéo dài Sau COVID-19 Liên Quan đến nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn (CAPA): Báo cáo Ca bệnh”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 314-321. Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1184.