Kiên, Đỗ Hùng, và Nguyễn Hoàng Gia. “20. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Và kết Quả sống Thêm điều trị Ung Thư phổi không Tế bào nhỏ Giai đoạn IV Có đột biến Gen ALK bằng Ceritinib”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 145-155. Truy cập Tháng Ba 5, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1186.