Duy, Đào Ngọc, và Trần Minh Châu. “5. Mức độ nhạy cảm kháng Sinh của các chủng Neisseria Gonorrhoeae phân lập tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2020 - 2022”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 33-39. Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1192.