Linh, Cao Nhật, Đào Việt Hằng, và Đào Văn Long. “25. Áp lực Và tình trạng nhận cảm của Cơ thắt hậu môn ở bệnh nhân rối loạn đồng vận phản Xạ rặn Trên đo áp lực hậu môn trực tràng độ phân giải Cao”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 191-197. Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1193.