Huyền, Nguyễn Thị, Phạm Thảo Nguyên, Vũ Thị Duyên, Lê Thị Phượng, Nguyễn Thị Hải Anh, và Đặng Thị Hải Vân. “22. Một số yếu tố Nguy Cơ của biến chứng giãn lớn động mạch vành ở bệnh nhân Kawasaki”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 166-174. Truy cập Tháng Ba 21, 2023. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1200.