Linh, Nguyễn Ngọc, và Phạm Thị Việt Dung. “31. Đánh Giá kết Quả phẫu thuật điều trị sẹo Co kéo ngón Tay bằng kỹ thuật tạo hình chữ Z ”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 160, no. 12V1 (Tháng Giêng 10, 2023): 237-244. Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/1207.