Hiếu, Phan Văn, Vũ Thị Bích Hồng, Đặng Thị Ngọc Dung, Đoàn Mai Phương, và Nguyễn Xuân Đạt. “Nghiên cứu sản xuất một số chủng Vi khuẩn dạng đông Khô Trong kiểm Tra chất lượng xét nghiệm Vi Sinh”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 140, no. 4 (Tháng Sáu 9, 2021): 1-7. Truy cập Tháng Bảy 31, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/123.