Rạng, Nguyễn Ngọc, và Tôn Quang Chánh. “Đặc điểm lâm sàng Và độ nặng của Viêm Dạ dày ruột Do Rotavirus tại Bệnh viện sản Nhi An Giang”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 140, no. 4 (Tháng Sáu 9, 2021): 48-54. Truy cập Tháng Bảy 31, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/130.