Hằng, Đào Việt, và Lưu Thị Minh Huế. “Biểu hiện lâm sàng, hình ảnh nội Soi, đặc điểm Trên Kĩ thuật đo áp lực Và Nhu động thực quản độ phân giải Cao ở bệnh nhân Co thắt đoạn Xa thực quản”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 140, no. 4 (Tháng Sáu 9, 2021): 85-92. Truy cập Tháng Bảy 31, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/136.