Chiến, Nguyễn Văn, Bùi Thị Ngọc Hân, và Lê Thị Thu Trang. “Hiệu Quả của cấy chỉ Catgut Trong điều trị đau thắt lưng Do thoái hóa cột sống”. Tạp chí Nghiên cứu Y học 140, no. 4 (Tháng Sáu 9, 2021): 93-102. Truy cập Tháng Tám 3, 2021. https://tapchinghiencuuyhoc.vn/index.php/tcncyh/article/view/137.